Skip to content Skip to footer

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

*Denominació social: Mercè Mestre Lloveras
*Nom comercial: acupunturaivida
*Domicili social: C/ Manuel Carrasco i Formiguera 6-7, 08035 Sant Pol de Mar, Barcelona.
*NIF: 77616700A
*Telèfon: 635.554.140
*e-mail: coordinacio@acupunturaivida.com
*Pàgina web: https://www.acupunturaivida.com

 • NORMATIVA APLICABLE

La política de privacitat d’acupunturaivida s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), i en el que no contradigui l’esmentat Reglament, per allò disposat en el marc legislatiu espanyol en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En facilitar-nos les seves dades, l’usuari declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, i presta el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i els termes aquí expressats.

Acupunturaivida podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, la Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

 1. Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix acupunturaivida i que es detallen a la nostra web.
 2. Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost, encàrrec i/o firma d’un contracte mercantil.
 3. Enviar-li per correu electrònic, postal i/o missatgeria instantània (SMS i/o WhatsApp), les notícies i novetats sobre acupunturaivida, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.
 • TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades bloquejades durant els terminis legalment exigits.

 1. LEGITIMACIÓ I DADES OBTINGUDES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

 • CONSENTIMENT PER TRACTAR LES SEVES DADES

En omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a acupunturaivida a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

 • CATEGORIA DE DADES

Les dades que s’obtenen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, adreça postal, empresa, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, segons l’Article 32 del RGPD EU 679/2016.

 1. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

 1. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable de l’arxiu deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i, així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

 • COM PUC EXERCITAR ELS MEUS DRETS?

Per exercitar els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici escollit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 635.554.140 i el correu electrònic: coordinacio@acupunturaivida.com. Recordi d’acompanyar-ho sempre d’una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

 1. CONSENTIMENT PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix i d’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon o altre mitjà electrònic l’enviament d’informació sobre acupunturaivida.

 1. QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM I PER QUÈ LES RECOLLIM
 • COMENTARIS

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recopilem les dades que es mostren en el formulari de contacte, així com l’adreça IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per ajudar a la detecció de spam.

Una cadena anònima creada a partir de l’adreça de correu electrònic (també anomenada hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per veure si l’usuari l’està utilitzant. La política de privacitat del servei de Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy. Després de l’aprovació del comentari de l’usuari, la imatge del seu perfil és visible pel públic en el context del seu comentari.

 • MITJANS

Si vostè puja imatges a la web hauria d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) incloses. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada de localització de les imatges de la web.

 • FORMULARIS DE CONTACTE
  • COOKIES

Si vostè deixa un comentari a la pàgina web d’acupunturaivida pot escollir guardar el seu nom, adreça de correu electrònic i telèfon en cookies. Això és per a la seva comoditat, perquè no hagi de tornar a omplir les dades quan deixi un altre comentari. Aquestes cookies tindran una durada d’un any.

Si vostè té un compte i es connecta a la web d’acupunturaivida, instal·larem una cookie temporal per determinar si el seu navegador accepta cookies. Aquesta cookie no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan vostè iniciï sessió, també instal·larem diverses cookies per guardar la seva informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’inici de sessió duren dos dies i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si vostè selecciona “Recordar-me”, el seu inici de sessió perdurarà durant 2 setmanes. Si surt del seu compte, les cookies d’inici de sessió s’eliminaran.

 1. CONTINGUT INCRUSTAT D’ALTRES LLOCS WEB

Els articles de la pàgina web d’acupunturaivida poden incloure contingut incrustat (per exemple: vídeos, imatges articles, etc.). El contingut incrustat d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes pàgines web poden recopilar dades sobre l’usuari, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers i supervisar la interacció de l’usuari amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment de la seva interacció amb el contingut incrustat si té un compte i està connectat a aquesta web.

 1. QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Si vostè deixa un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament, en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registren a la pàgina web d’acupunturaivida, també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web també poden veure i editar aquesta informació.

 1. QUINS DRETS TÉ SOBRE LES SEVES DADES?

Si vostè té un compte o ha deixat comentaris a la pàgina web d’acupunturaivida, pot sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les dades personals que tenim sobre vostè, incloent-hi qualsevol dada que ens hagi proporcionat. També pot sol·licitar que eliminem qualsevol dada personal que tinguem sobre vostè. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

 1. ON ENVIEM LES SEVES DADES?

Els comentaris dels visitants pot ser que els revisi un servei de detecció automàtica de spam.

NEWSLETTER

Subscriu-te a la nostra newsletter per estar al corrent de les novetats i promocions.
  Mercè Mestre Lloveras © 2022. Tots els drets reservats